Marketingstrategie

Ik heb jarenlange ervaring in het formuleren van een heldere marketingstrategie. Mijn benadering is duidelijk en resultaatgericht. Ik begin met het stellen van vier vragen: Waarom? Wie? Wat? en Hoe? en wel in die volgorde. Toch is de vraag stellen niet het lastige. De wijze waarop de vraag beantwoord wordt dat is de uitdaging. Een uitdaging die Ik al vaker ben aangegaan. Brainbulb heeft vier diensten die stapsgewijs de vragen beantwoorden om op die manier tot een integrale marketing aanpak te komen.


Onze Visie

Op onderstaande afbeelding zijn de vier vragen weergegeven. De vraag ‘Waarom?’ gaat over het bestaansrecht van een organisatie, de missie. Dit heeft te maken met wat je als organisatie wil toevoegen aan de wereld. De tweede vraag ‘Wie?’ stelt de klantvraag centraal. Wie zijn onze klanten? en bovenal, wat is hun behoefte?

In het spanningsveld tussen de missie (waarom?) en de klant (wie?) ontstaat het product oftewel ‘wat?’ en ‘hoe?’. Wat is het product? Deze vraag gaat vooral over de kenmerken van een product. De kenmerken van een product zoals cola zijn bruin, zoet, water, etc. De ‘Hoe?’ vraag gaat over de emotionele lading die een product krijgt die de verkoop moet stimuleren. Hoe gaan we het product vermarkten?

Ik kan u helpen om deze vragen te beantwoorden. Voor elke vraag hebben wij een dienst die u op een inspirerende manier verder brengt. Lees verder op de pagina voor een overzicht.


Het Waarom?

Het doel van ‘Het Waarom? is om helder te krijgen wat de missie oftewel het bestaansrecht is van uw organisatie.

Het Waarom bestaat uit twee delen. Ten eerste vullen uw medewerkers een door ons ontwikkelde vragenlijst in. Daarna is er een workshop waar de antwoorden gebruikte worden om ‘Het Waarom’ helder te krijgen.

Prijsindicatie: Een workshop en invullen van vragenlijsten voor ongeveer 10 personen kost ongeveer 1500,- euro.


Het Wie?

De vraag ‘Wie?’ stellen is minder eenduidig dan het op het eerste gezicht lijkt. In een organisatie zijn er vele belanghebbenden (stakeholders). Dit zijn onder andere aandeelhouders, medewerkers, leveranciers en klanten. De vraag ‘wie’ gaat over de stakeholders en hun behoefte. Wanneer alle stakeholders als klanten gezien worden ontstaat er een andere strategische visie die kwaliteit en continu├»teit ten goede komt.

Samen met jou maak ik een uitgebreide stakeholder analyse. Stakeholders zullen daarbij ook ondervraagd worden om hun behoefte helder te krijgen. Vanuit de analyse kunnen dan strategische keuzes gemaakt worden.

Prijsindicatie: Een basis analyse van de stakeholders komt op ongeveer 1500,- euro.


Het Wat?

‘Het Wat’ gaat over helder maken van de productdefinities en de kenmerken van de diverse producten. Daarna gaat er onderzocht worden of het mogelijk is om nieuwe product marktcombinaties te maken.

Dit onderzoek gebeurt aan de hand van interviews en productomschrijvingen.

Prijsindicatie: Voor dit onderzoek kan geen prijsindicatie worden afgegeven. Het hangt erg af van het type bedrijf en de hoeveelheid producten/diensten.


Het Hoe?

‘Het Hoe’ gaat over de emotionele verbinding die het product dient te maken met de klant. Klanten kopen een product niet alleen voor de productkenmerken maar ook omdat het een deel is van hun identiteit. Een groot onderdeel van communicatie is de verbinding maken tussen klant, product & organisatie.

‘Het Hoe’ is een voorstel voor de wijze van communicatie in beeld, tekst en emotie, maar ook met budget en planning. Kortom een uitgebreid communicatieplan.

Prijsindicatie: Een communicatieplan komt op ongeveer 1500,- euro.