studio setting 3d illustration

De kosten van een 3d illustratie

Hoe worden de kosten van een 3d illustratie bepaald? Ik houd van open communicatie en dus wil ik best wel wat inzicht geven in hoe de kosten van een 3d illustratie bepaald worden. Eigenlijk is het heel simpel de kosten worden bepaald door de volgende factoren:

  • Manuren
  • Aankopen en/of creëren van objecten
  • Kosten van software
  • Kosten van hardware
  • Rendertijd
  • Complexiteit

De manuren die het kost om een goede 3d illustratie te maken zijn natuurlijk de basis voor een goede kostenindicatie. Mijn tarief is ongeveer 75,- euro per uur, maar als ik heel eerlijk ben komt het in de praktijk vaak neer op de helft. Het is meestal mijn streven naar perfectie en het zoeken van nieuwe invalshoeken die het meestal meer uren laat kosten dan daadwerkelijk begroot wordt. Vaak komen er natuurlijk ook nog uren bij voor kennismaking, offerte en revisie die meestal meer worden dan begroot.

De aankopen van objecten kunnen ook de kosten van een 3d illustratie vergroten. Werken met 3d software betekent dat je een zeer geavanceerde fotostudio in je computer hebt zitten. In deze fotostudio plaats je objecten die uiteindelijk de 3d illustratie gaan vormen. Deze objecten kan ik zelf maken (kost veel tijd) of ik kan ze kopen (kost minder tijd maar wel geld).

De kosten van de software moeten ook niet onderschat worden. Een startinvestering van rond de 4000,- euro en jaarlijkse updates van rond de 2000,- euro zijn eigenlijk slechts het begin. Per 3d illustratie heb je het dus zo over wel 100,- euro aan software kosten.

Daarnaast zijn er ook nog de hardware kosten. Een beetje computer kost zeker rond de 1500,- euro per jaar om een goede werkomgeving te creëren.

Dan is er ook nog de rendertijd. Met renderen rekent de computer uit hoe de finale 3d illustratie eruit gaat zien. Het komt erin het kort op neer dat alle objecten in de afbeelding lichtdeeltjes reflecteren en/of blokkeren. De computer rekent uit hoe de lichtdeeltjes zich verspreiden en hoe de camera dat registreert. Dit renderen kan bij grote resoluties wel uren duren. Het stroomverbruik hiervan moet je vergelijken met een knappe stofzuiger die dan een paar uur achter elkaar aan staat.

Uiteindelijk worden bovenstaande punten hoger als ook de complexiteit toeneemt. De start voor het maken van een goede 3d illustratie is natuurlijk een briefing of een idee. In de briefing wordt aangegeven wat de boodschap is van de 3d illustratie. Hierbij komt natuurlijk ook de complexiteit aan de orde. Hoe meer details, hoe meer organisch materiaal (mensen, natuur), hoe meer objecten hoe complexer de 3d illustratie wordt. Deze complexiteit vertaalt zich direct door naar manuren, kopen van objecten en rendertijd.

Uiteindelijk start een 3d illustratie bij mij ergens tussen de 300,- en 450,- euro. Dus dat is rekening houdend met bovenstaande punten. Vraag niet hoe het kan maar profiteer ervan….!